Hej, ćao

ovo je mesto gde možeš da saznaš mnoge korisne informacije koje mogu da ti pomognu u životu. Odrasli treba da te saslušaju i tvoje mišljenje uvaže i to je obaveza po Konvenciji o pravima deteta. Pokaži im da znaš na šta imaš pravo i insistiraj da dobiješ informacije koje će ti pomoći da izgradiš svoje mišljenje, i svaku drugu pomoć i zaštitu. Nauči svoja prava!

Podelili smo ih u nekoliko kategorija:

TVOJA PRAVA

ŠKOLA

TVOJA PRAVA

ALTERNATIVNO STARANJE

TVOJA PRAVA

SUD – KADA TVOJI RODITELJI NE ŽIVE ZAJEDNO

TVOJA PRAVA

ZDRAVLJE I ZDRAVSTVENA ZASTITA

Svi pojmovi koji su u tekstu upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.