Hej, ćao

ovo je mesto gde možeš da saznaš mnoge korisne informacije koje mogu da ti pomognu u životu. Odrasli treba da te saslušaju i tvoje mišljenje uvaže i to je obaveza po Konvenciji o pravima deteta. Pokaži im da znaš na šta imaš pravo i insistiraj da dobiješ informacije koje će ti pomoći da izgradiš svoje mišljenje, i svaku drugu pomoć i zaštitu. Nauči svoja prava!

Podelili smo ih u nekoliko kategorija:

Tvoja prava

Pravosuđe po meri deteta

Saznaj više

Tvoja prava

Zaštita dece od trgovine ljudima

Saznaj više

Tvoja prava

Bezbednost na internetu

Saznaj koja su tvoja prava

Tvoja prava

Alternativno staranje

Saznaj koja su tvoja prava

Tvoja prava

Sud - kada tvoji roditelji ne zive zajedno

Saznaj koja su tvoja prava

Tvoja prava

Zdravlje i zdravstvena zastita

Saznaj koja su tvoja prava

Tvoja prava

Škola

Saznaj koja su tvoja prava
all