O projektu

Centar za prava deteta sprovodi projekat „Pravo deteta da se njegov glas čuje“, koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava, a sufinansira se iz budžeta Republike Srbije – Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Projekat se realizuje u periodu od decembra 2017. do maja 2019. godine.

Cilj projekta je ostvarivanje prava deteta da iskaže svoje mišljenje i da se ono uzme u ozbir u različitim postupcima koji se deteta tiču u okviru sistema pravosuđa, obrazovanja, socijalne zaštite i zdravstva. U okviru ovog projekta proizveden je odgovarajući štampani materijali i virtuelna aplikacija za decu koji im predstavljaju i pomoći da razumeju postupke u okviru ovih sistema na način koji je deci jasan i blizak, kao i mapa puta za dalje unapređenje politike i prakse u ovoj oblasti.

Imajući u vidu da je platforma i publikacija namenjena deci, ona su od samog početka uključena u proces njihovog kreiranja, te je i celokupan sadržaj razrađen i prethodno verifikovan od njih samih, kako bi materijal bio u potpunosti prilagođena deci i njihovim potrebama.

Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali i doprineli ovom procesu - sudijama osnovnih, viših, apelacionih sudova i Vrhovnog kasacionog suda, stručnjacima centara zasocijalni rad, centara za porodični smeštaj i usvojenje, domova za decu, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, profesorima Fakulteta političkih nauka – Odeljenja za socijalnu politiku i socijalni rad, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, stručnjacima zdravstvenih ustanova, predstavnicima zaštitnika pacijenata iz više gradova, škola, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana Republike Srbije, Pokrajinskog zaštitnika građana, relevantnih ministarstava, međunarodno priznatim stručnjacima i predstavnicima drugih institucija i organizacija civilnog društva, a posebno deci i mladima.